Disclaimer

Disclaimer

1. Inhoud van online aanbiedingen

Actuall Innomotive International B.V. kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Actuall Innomotive International B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Actuall Innomotive International B.V.

Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. Actuall Innomotive International B.V. behoudt zich uitdrukkelijk om delen van de pagina’s of het gehele aanbod te wijzigen, aan te vullen of de publicatie tijdelijk of permanent te verwijderen.

2. Verwijzingen en links

Ook kan Actuall Innomotive International B.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van andere websites waarnaar een hyperlink wordt gelegd op deze site, noch voor de schade die zou kunnen resulteren uit het raadplegen van deze sites. De informatie op deze site wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden.

3. Auteursrecht en merkenrecht

Actuall Innomotive International B.V. kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Actuall Innomotive International B.V. niet garanderen dat informatie die op deze site is geplaatst, volledig en juist is. Gegevens die op deze site voorkomen, mogen niet zonder toestemming van Actuall Innomotive International B.V. gebruikt worden, behalve indien het uitsluitend persoonlijke doeleinden betreft. Vragen en opmerkingen aangaande de site kunt u per e-mail stellen.

Actuall Innomotive International B.V. streeft er naar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren of om zijn eigen of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken.

Alle en eventuele door derden beschermde merken en handelsmerken op de website zijn onderworpen aan bepalingen van het merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding houdt niet in dat handelsmerken niet beschermd zijn door rechten van derden!

Het auteursrecht voor elk materiaal gemaakt door de auteur blijft uitsluitend bij Actuall Innomotive International B.V. Een vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Actuall Innomotive International B.V.

4. Privacy beleid

Via het internet bieden wij de mogelijkheid om persoonlijke of zakelijke gegevens (E-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, de input van deze gegevens is uitdrukkelijk op vrijwillige basis door de gebruiker. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan – indien technisch mogelijk – zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van anonieme gegevens of een pseudoniem.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer is als onderdeel van de op deze pagina genoemd internetaanbod te beschouwen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet of niet meer volledig zijn. Blijven de overige delen van het document, onaangetast in hun inhoud.